FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

V: Moet ik vooraf reserveren voor mijn segway tour?

A: Ja, Om zeker te zijn dat er segways beschikbaar zijn kan je het beste online vooraf reserveren en betalen. Je kunt natuurlijk ook in ons kantoor betalen met pinpas of creditcard.

 

V: Hoe reserveer ik mijn segway tour? 

A: Reserveren kan via onze website. Kies de dag en tijdstip dat je wilt komen rijden, vul de namen van de deelnemers in en betaal online. Je ontvangt een email met een bevestiging van jouw reservering.

 

V: Wat is het startpunt van de segway tour?

A: Ons kantoor is gelegen aan de Lagedijk 146-b, 1544BL, Zaandijk, op 15 minuten lopen van de Zaanse Schans. Het dichtstbijzijnde treinstation is “Koog-Zaandijk” op 20 minuten reizen vanaf Amsterdam CS. Zie hier de kaart.

 

V: Kan ik bij jullie ook mijn auto parkeren?

A: Nee, op ons terrein zijn geen parkeerplaatsen. In de directe omgeving van het pakhuis is voldoende parkeergelegenheid.

 

V: Op welke dagen en tijden organiseren jullie segway tours?

A: 7 dagen per week, 3 x per dag om 10.00 uur, 13.00 uur en 16.00 uur.

 

V: Hoe lang duurt de segway tour en wat zijn de kosten?

A: De segway tour duurt 90 minuten totaal waarvan ca 20 minuten wordt gebruikt voor de training bij ons kantoor. De kosten zijn € 60,00 per persoon. 

 

V: Gaat de segway tour door als het regent?

A: Ja, wij rijden met zon en regen. Bij slecht weer hebben we Gore-Tex (waterdichte en ademende) jassen voor alle deelnemers in bruikleen.

 

V: Wat is de minimum leeftijd om mee te mogen met de segway tour?

A: 16 jaar. Een bromfiets certificaat of rijbewijs is niet noodzakelijk.

 

V: Ik ben zwanger en wil graag mee met de segway tour. Kan dit?

A: Nee, wij vinden het risico te groot voor moeder en kind.

 

V: Hebben jullie ook helmen?

A: Ja wij hebben helmen voor iedereen en deze zijn verplicht om te dragen tijdens onze segway tours.

 

V: Hoe laat voorafgaand aan de segway tour moet ik aanwezig zijn?

A: 15 minuten voor aanvang van de tour.

 

V: Hoe zit het met de aansprakelijkheid en eigen risico?

A: Al onze segways zijn all-risk verzekerd tegen schade. Het rijden op onze segways is echter voor eigen risico. Voorafgaand aan de tour tekent iedere deelnemer een eigenrisico verklaring die je hier alvast kunt lezen: eigen risico verklaring.

 

V: Hoe zwaar mag ik zijn als ik mee wil op de segway tour?

A: Maximaal 120 kg en minimaal 45 kg.

 

V: Met hoeveel mensen rijden jullie in een groep?

A: Maximaal 7 deelnemers per gids.

 

V: Welke schoenen moet ik dragen?

A: Bij voorkeur met platte zool, geen hoge hakken!

 

V: Wat krijg ik allemaal te zien tijdens deze segway tour?

A: Het voordeel van onze segways is dat we meer kunnen laten zien dan alleen de molens op de Zaanse schans. De Zaanstreek heeft een boeiende geschiedenis met heel veel mooie oude panden, fabrieken, uitgestrekte polders en molens. Onze gidsen nemen je mee langs de hoogtepunten van de Zaanstreek.

 

V: Kan iedereen leren rijden op een segway?

A: Ja! ;-) Duizenden mensen zijn je inmiddels al voor gegaan in de jaren dat we al mensen leren rijden op de segway. Het leeftijdsrecord staat inmiddels op 86 jaar! Wij reserveren 20-30 minuten om je veilig te leren rijden en wij gaan niet eerder op pad voordat iedereen zich prettig voelt op de segway.

 

V: Welke talen spreken de gidsen?

A: Alle tours worden in het Nederlands en Engels gegeven. 

 

V: Wat is het nummer dat ik kan bellen als ik het startpunt niet kan vinden?

A: Je kunt onze hoofd toerleider bereiken op +31 653969855.

 

V: Gaan we ook een molen bezoeken?

A: Nee, tijdens de segway tour rijden we langs molens maar wij gaan niet naar binnen.

 

V: Kan ik ook foto’s of video maken tijdens de tour?

A: Ja. Tijdens de tour stoppen we op een aantal mooie locaties waar je foto’s kunt nemen. Wij hebben ook helmen met GoPro bevestiging voor GoPro camera’s.

 

V: Wat is jullie segway tour seizoen?

A: Wij bieden segway tours aan op de Zaanse schans van 1 April tot 1 December. In de wintermaanden zijn wij gesloten.

 

V: Wat zijn jullie annuleringsvoorwaarden?

A: Als je een reservering hebt gedaan kan je nog tot 72 uur vooraf kosteloos annuleren. 

 

V: Moet ik ook borg betalen voor een segway tour?

A: Nee, bij ons hoef je geen borg te betalen.

 

Q: Do I have to reserve my Segway tour in advance?

A: Yes, If you want to make sure we have segways available for you, you can book and pay online. You can also pay at our office with all major creditcards.

 

Q: How do I book my Segway tour?

A: You can book through our website. Select the day and time you want to take the tour, fill out the names of the groupmembers and then pay online.  You will receive an email confirming your reservation.

 

Q: Where does the Segway tour start?

A: Our office is located at Lagedijk 146-b, 1544 BL Zaandijk, a 15-minute walk from the Zaanse Schans. The nearest railway station is “Koog-Zaandijk”, a 20-minute trip from Amsterdam Central Station. This is the map.

 

Q: Can I park my car at your office?

A: No, there are no parking places at our office. There is enough parking in the immediate vicinity of the warehouse. 

 

Q: What days and times do you organise the Segway tours?

A: 7 days a week, 3 times a day at 10.00 am, 13.00 and 16.00 in the afternoon.

 

Q: How long is the Segway tour and what does it cost?

A: The duration of the Segway tour is 90 minutes in total, which includes about 20 minutes of instruction at our office. The cost is € 60 per person. 

 

Q: Will the Segway tour go ahead if it rains?

A: Yes, we ride rain or shine. In case of bad weather we provide all participants with the use of a Gore-Tex (waterproof and breathable) jacket.

 

Q: What is the minimum age for participating in a Segway tour?

A: Participants must be at least 16 years old. A moped certificate or driver’s license is not required.

 

Q: I’m pregnant and want to go on a Segway tour. Is this possible?

A: No, we feel the risk is too high for mother and child.

 

Q: Do you have helmets?

A: Yes, we have helmets for everyone and it is compulsory to wear one during the Segway tours.

 

Q: How long before the Segway tour starts do I have to be present?

A: 15 minutes before the start of the tour.

 

Q: What about liability and personal risk?

A: All of our Segways are all-risk insured for damage. However, riding our Segways is at your own risk. Prior to the tour each participant must sign a liability waiver which you can read here: liability waiver.

 

Q: Are there weight restrictions for participating in the Segway tour?

A: Maximum 120 kg and minimum 45 kg.

 

Q: How many people are in a group?

A: Maximum 7 participants per guide.

 

Q: What shoes should I wear?

A: Preferably shoes with a flat sole, no high heels!

 

Q: What will I see during the Segway tour?

A: The advantage of our Segways is that we can show you more than just the windmills along the Zaanse Schans. The Zaan region has an interesting history with many attractive old buildings, factories, extensive polders and windmills.  Our guides will show you the highlights of the Zaan region.

 


Q: Can anyone learn to ride a Segway?

A: Yes! ;-) Over the years, thousands of people have learned to ride a Segway. Currently, the record for age is 86 years! We reserve 20-30 minutes to teach you how to ride safely and we don’t go out on the tour until everyone feels comfortable on the Segway.

 

Q: What languages are spoken by the guides?

A: All tours are given in Dutch and English. 

 

Q: Is there a phone number I can call if I can’t find the departure point?

A: You can reach our head tour leader on +31 653969855.

 

Q: Will we visit a windmill?

A: No, during the Segway tour we go past the windmills, but we don’t go inside.

 

Q: Can I take pictures or make a video during the tour?

A: Yes. During the tour we stop at several lovely locations where you can take pictures. We also have helmets with GoPro fittings for GoPro cameras.

 

Q: When is your Segway tour season?

A: We offer Segway tours at the Zaanse Schans from 1 April until 1 December. We’re closed during the winter months.

 

Q: What is your cancellation policy?

A: You can cancel your booking free of charge up to 72 hours in advance. 

 

Q: Do I have to pay a deposit in advance for the Segway tour?

A: No, we do not require a deposit.


Do you still have a different question? Don't hesitate to reach out!

 
Name / Naam
Name / Naam